Update coronavirus

Update coronavirus

Update coronavirus 770 433 Siebenga Schoenen

Vanuit het kabinet is het besluit gekomen dat wij als nonfood nog steeds niet op de markt mogen komen om onze producten te verkopen.
Wij hopen dat dit op zeer korte termijn weer mogelijk is en hopen u dan in goede gezondheid weer te zien op de markt.